Kërkesat e klientit

Kërkesat e klientit

Mbërtheni pjesët rezervë në pajisje speciale për saldim të plotë.Saldimi nuk duhet të jetë i përdredhur dhe nuk duhet të ketë defekte saldimi si saldim fals, nënprerje, vrima e ajrit, etj.;

Brenda mundësive të robotit, diapazoni i aktiviteteve ndërmjet dy stacioneve duhet të minimizohet, stacioni i punës duhet të rregullohet në mënyrë të arsyeshme.Stacionet e punës duhet të jenë kompakte dhe hapësira duhet të përdoret në mënyrë të arsyeshme për të zvogëluar sipërfaqen e dyshemesë;

Stacioni i punës është i pajisur me dritë kundër harkut, grilë sigurie dhe pajisje të tjera sigurie.Të dy stacionet funksionojnë në mënyrë të pavarur pa ndërhyrje, duke përmirësuar më tej shkallën e përdorimit të pajisjeve.